Select Page

Јордан Грабулоски – Омаж / Jordan Grabuloski – Homage
Самостојна изложба / Solo exhibition

Текстови: Златко Теодосиевски, Бојан Иванов / Texts: Zlatko Teodosievski, Bojan Ivanov

 

Национална галерија на Македонија – Чифте амам, Скопје / National Gallery of Macedonia – Chifte Hamam, Skopje
Јуни – август 2006 / June – August 2006

 

Каталог/ Catalog: PDF mk

Плакат/ Poster: JPG mk