Select Page

Јордан Грабулоски

самостојна изложба

Музеј на современата уметност, Скопје

1986

 

 

(Од архивата на Абаџиева Соња)