Select Page

Јозеф Штурдик
Самостојна изложба во рамки на Деновите на словачката култура во Социјалистичка Република Македонија

Интервју со Авторот: Федор Кришка

Музеј на современата уметност, Скопје

15.10 – 25.10.1973

 

 

Каталог: PDF mk