Select Page

Јовица Поповски
Самостојна изложба

Текст: Томислав Спасовски

Уметничка галерија, Куманово
7 – 23 септември 1979

 

Каталог: PDF mk

Покана: PDF mk