Select Page

Јефимија
Групна изложба

Излагачи: Анђелковић (Белогаски) Љубомир, Владимировић (Владимирски) Тома, Коџомановић (Коџоман) Вангел, Личеноски Лазар, Мартиноски Никола, Поповић Василије Цицо

 

Официрски дом, Скопље
26.10 – 10.11.1940

 

Каталог: PDF sr

 

>>> Линк до освртот во Глас југа