Select Page

Јас и светот
Изложба на ученички ликовни творби од СРМ

Текст: Соња Абаџиева

Музеј на современата уметност, Скопје

Мај – јуни 1980

 

 

Каталог: PDF mk