Select Page

Јаков Ванчо 

Самостојна изложба

Текст: Стојче Наумов

Галерија „Компас“, Скопје

16.11.1989

 

 

Каталог: PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)