Select Page

„Јадро“ промовира нов модел на културна институција
Напис
Автор: Мимоза Петревска Георгиева; изјави: Искра Гешоска, Елена Велјановска, Рамадан Рамадани
Дневен весник Нова Македонија, Скопје (бр. 23825)
8 август 2016

 

Напис: PDF mk

 

>>> Линк до публикацијата