Select Page

Јадровит експресионизам
Осврт (кон новата поставка на Галеријата на Никола Мартиноски во Крушево)
Автор: Владимир Величковски

Објавен во Нова Македонија, Скопје
12.02.1993

 

Осврт: PDF mk