Select Page

Јавната уметност во Македонија

Осврт кон книгата „Монументалната уметност во Македонија по 1945″ на Владимир Величковски

Автор: Конча Пирковска

Објавен во Утрински весник, Скопје

12.08.2002

 

 

Осврт: PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)