Select Page

Што прочитаа мајмуните на АКТО (или за уметноста како разбивач на конструктот на нормативното)
Осврт

Автор: Мариглен Демири

Објавен на okno.mk

05.09.2014

 

PDF mk

(Од архивата на Вилиќ Небојша)

 

 

>>> Линк до фестивалот