Select Page

Што може вниманието и солидарноста
Напис
Автор: С.Ѓ.

Објавено во Нова Македонија, Скопје
26.10.1980

 

PDF mk

 

(Од архивата на Абаџиева Соња)