Select Page

Шаховски табли на платната на Илија Пенушлиски
Интервју со Илија Пенушлиски
Автор: Катерина Богоева

Објавено на utrinski.com.mk
30.10.2008

 

Интервју: PDF mk