Select Page

Шагал во Скопје
Напис

Автор: не е наведен; фото: Драган Тодоровски

Објавен во Пулс, Скопје
16.12.1994

 

Напис: PDF mk