Select Page

Излез бр.9

Студентско списание

Издавач: Здружение „Студентска организација Излез“

Скопје

Јануари 2013

 

 

Главен уредник: Далибор Стајиќ

Текстови: Дени Омергагиќ…

Застапени автори: Костадин Героски, Никола Стрезовски

Содржини: Чуму страв?, Градејќи минато, не се учиме од минатото…

 

Публикација: PDF mk