Select Page

Чивилук бр. 35

Независно алтернативно списание за урбани мисли

Редакција: МалоОка, Аџамија, Лола Бај, Калински

 

Издавач: Арт Еквилибриум

Август 2012

 

Дизајн и графичка подготовка: Тони Димитров

БОШ Фестивал, официјална програма, (стр. 4-13)

Менче Здравкова, Кон изложбата „Елегија за старата железничка“ на Наташа Гелева [NeuErotik], (стр. 26-27)

Списание: PDF mk