Select Page

Чивилук бр. 31

Независно алтернативно списание за урбани мисли

 

Издавач: Арт Еквилибриум

Редакција: МалоОка, Аџамија, Лола Бај, Калински

Април 2012

 

Чивилук од атељето на: Никола Радуловиќ (стр. 7)

Низ објективот на: Дејан Бошковски (стр. 14)

Насловна: Никола Радуловиќ “Dance”

Списание: PDF mk