Select Page

Четириесет години љубов кон уметноста на Власта Делимар
Ретроспективна изложба
Власта Делимар
Куратор: Ивана Васева

Плоштад Македонија, Скопје
03.12.2020

 

Текст: Ивана Васева
Интервју со авторот: Ивана Васева

Продукција: Факултет за работи што не се учат – ФР~У

 

Каталог: PDF mk

Информативен материјал: PDF mk