Select Page

Четириесет години творештво Павле Ѓоргиевски – Зуфа
Самостојна изложба / Solo exhibition

Текст: Љубен Пауновски / Text: Ljuben Paunovski

 

 

Уметничка галерија „Безистен“, Штип / Art Gallery “Bezisten”, Shtip
1996 (?)

 

Каталог / Catalog: PDF mk/en

 

(Од архивата на Христова Лиљана)