Select Page

Цртежот на скулптурата во просторот: За најновиот скулпторски опус на Петар Хаџи Бошков
Осврт

Автор: Соња Абаџиева Димитрова

Објавен во Ликовна уметност бр.10/11 (стр. 127 – 130), Скопје

1985

 

 

Осврт: PDF mk