Select Page

Цртежот како бележник на страстите
Напис

Автор: С(офија) Ѓ(уровска); изјава: Илија Пенушлиски

Објавен во Нова Македонија, Скопје
08.02.1980

 

Напис: PDF mk