Select Page

Цртежот во Македонија во 1979
Осврт (кон изложбата ДЛУМ – Цртеж ’79, НУБ „Климент Охридски“, Скопје, декември 1979)

Автор: Владимир Величковски

 

Објавен во Разгледи бр. 2/3 (стр.281-284), Скопје

Февруари – март 1980

 

Осврт: PDF mk

 

>>> Линк до изложбата