Select Page

Никола Мартиноски: Цртежи
Самостојна изложба

Текст: Борис Петковски

Ликовен салон на ДЛУМ
07-29.04.1981

 

Каталог: PDF mk

 

>>> Линк до освртот на Паскал Гилевски

>>> Линк до освртот на З. Павличиќ

>>> Линк до освртот на Богдан Мусовиќ