Select Page

Црна Гора не сака да ги врати делата од македонски автори
Напис

Автор: не е наведен; изјава: Зоран Петровски

Објавено во Дневник, Скопје
12.12.2000

 

Напис: PDF mk