Select Page

Црквата ќе го дополни хаосот на плоштад
Писмо
Автор: Владимир Стефановски

Објавено во Дневник, Скопје
Мај 2009

 

PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)