Select Page

Црвени шеќерни јаболка, наспроти нередот околу нас
Напис

Автор: М.За
Фотографии: О. Теофиловски

 

Објавен во Вест, Скопје
04.03.2012

 

PDF mk