Select Page

Хрушковец – Готовац
Самостојна изложба и поезија (во чест на Андреј Рубљов)
Текст: В. Зупа

Музеј на современата уметност, Скопје (Салон: Работнички дом – Универзитет)
01 – 07.03.1966

 

Каталог: PDF mk

 

>>> Линк до написот во Нова Македонија