Select Page

Храм на уметноста на неврзаните: По инаугурирањето на Галеријата на уметностите на неврзаните земји во Титоград
Напис

Автор: Т(ашко) Ширилов; изјава: Борко Лазески

Објавен во Вечер, Скопје
07.09.1984

 

Напис: PDF mk