Select Page

Хетерогени естетски и содржински белези
Осврт кон изложбата „Современа Југословенска графика“, Галерија „Моша Пијаде“, Битола, март 1967

Автор: Љубица Дамјановска

Објавен во печатените медиуми, Скопје
23.04.1967

 

Осврт: PDF mk