Select Page

Хераклејски вечери – ликовни изложби
Ликовни изложби во рамките на Хераклејски вечери: самостојни изложби на Трајче Блажевски, Дијана Томиќ Радевска, Блаже Докулески, Таки Павловски; изложба на дела од австралиско-абориџинска уметност (организирана од Божидар Секуловски)
Селектор: Зекман Ракиповски

Уметничка галерија – Битола; ЗМГ Битола
Јули-август 1999

 

Организација: Центар за култура и информации, Битола

Програма: PDF mk