Select Page

Meѓународен семинар за фотографија
(во рамките на Скопско лето ’93)

Музеј на современата уметност, Скопје

06 – 09.07.1993

 

 

Учесници: Хелен Сиер, Милан Алексиќ, Златко Доневски, Драган Тодоровски, Владо Георгиев Чика, Александар Кондев, Александар Ѓорѓиев

Програма: PDF mk

Покана за изложбите на Хелен Сиер и Милан Алексиќ: PDF mk