Select Page

Хаџи Бошков ќе го прави споменикот на Брашнар

Напис

Автор: А.Г.Д.

Објавено во Утрински весник, Скопје

17 – 18.04.2004

 

 

PDF mk

(Од архивата на Вилиќ Небојша)