Select Page

Хаџи Бошков Петар / Hadzi Boshkov Petar
Самостојна изложба / Solo exhibition
Текст: Цветан Грозданов / Text: Cvetan Grozdanov

Музеј на современата уметност – Скопје, изложбен салон: Работнички дом – Универзитет, Скопје / Museum of Contemporary Art, Skopje
Отворање: 13 јуни 1965 / Opening 13 June 1965

 

Каталог / Catalog: PDF mk/en

 

>>> Линк до освртот на Јозо Т. Бошковски

>>> Линк до освртот на Паскал Гилевски