Select Page

Ханс Хартунг
Самостојна изложба

Teкст: Хајди Бирклин, Рејмон Коња

Музеј на современата уметност, Скопје

Јануари – февруари 1993

 

 

Каталог: PDF mk