Select Page

[Фото] Скулптура изработена од отпад најден на дивите депонии го краси паркот Жена борец
Напис
Автор: не е наведен; изјава: Андреј Митевски

Објавен на radiomof.mk
23.05.2019

 

Напис: PDF mk