Select Page

Фотографи(и)
самостојна изложба
Драги Неделчевски

Скопско Лето / Фото сојуз на Македонија
Галерија НЛБ, Скопје
Отворање: 22 јули 2014, 20:30 ч.