Select Page

Фокус бр. 9/10
Весник на младите од Скопје
Редакција: Љубомир Вељковиќ, Владо Шопов, Александар Димитров, Сашо Чомовски, Аљоша Руси
Ликовно уредување: Костадин Танчев – Динка
Издавач: Градска конференција на СМ
30 октомври 1969

 

PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)