Select Page

Фокус бр. 48
Весник на младите

Редакција: Љубиша Никодиновски, Нинослав Ивановски, Ристо Петров, Александар Чомовски

Фотографии: Румен Камилов

Издавач: Градска конференција на СМ на Скопје

14 јануари 1972

 

Весник: PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)