Select Page

Фокус бр. 47

Весник на младите

Редакција: Љубиша Никодиновски, Нинослав Ивановски, Ристо Петров, Александар Чомовски
Фотографии: Румен Камилов

Издавач: Градска конференција на СМ на Скопје

13 декември 1971

 

PDF mk

(Од архивата на Вилиќ Небојша)