Select Page

Фокус бр. 46
Весник на младите

Редакција: Љубиша Никодиновски, Нинослав Ивановски, Златко Панов, Благоја Стојанов, Ристо Петров, Александар Чомовски

Ликовно обликување: Благоја Панов

Издавач: Градска конференција на СМ на Скопје

22 ноември 1971

 

PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)