Select Page

Фокус бр. 44
Весник на младите

Главен и одговорен уредник: Сашо Чомовски
Ликовно обликување и илустрации: Благоја Стојанов

Издавач: Градска конференција на СМ на Скопје
Мај 1971

 

PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)