Select Page

Фокус бр. 43
Весник на младите

Главен и одговорен уредник: Сашо Чомовски
Ликовно обликување и илустрации: Благоја Стојанов

Издавач: Градска конференција на СМ на Скопје
12 мај 1971

 

Насловна страна: Ристо Куфаловски

Весник: PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)