Select Page

Фокус бр. 41/42
Весник на младите
Главен и одговорен уредник: Сашо Чомовски
Насловна страна, ликовно обликување и илустрации: Благоја Стојанов

Издавач: Градска конференција на СМ на Скопје
20 април 1971

 

PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)