Select Page

Фокус бр. 39/40
Весник на младите

Главен и одговорен уредник: Сашо Чомовски
Ликовно обликување и илустрации: Благоја Стојанов

Издавач: Градска конференција на СМ на Скопје
30 март 1971

 

Насловна страна: Златко Пановски
Карикатури: Боро Пејчинов

PDF mk

(Од архивата на Вилиќ Небојша)