Select Page

Фокус бр. 15
Неделник за млади
Редакција: Љубомир Вељковиќ, Владимир Милчин, Александар Димитров, Александар Чомовски, Аљоша Руси
Ликовно уредување: Костадин Танчев – Динка
Издавач: Градска конференција на СМ на Скопје
19 декември 1969

 

PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)