Select Page

Фокус бр. 13
Весник на младите од Скопје
Редакција: Љубомир Вељковиќ, Владимир Милчин, Александар Димитров, Сашо Чомовски, Аљоша Руси
Ликовно уредување: Костадин Танчев – Динка
Издавач: Градска конференција на СМ
Ноември 1969

 

PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)