Select Page

Филмски маратон / Film Marathon
Самостоен проект / Solo project
Сашо Станојковиќ / Saso Stanojkovic

Музеј на современата уметност, Скопје / Museum of Contemporary Art, Skopje
30.09 – 15.10.2003

 

Текст: Сашо Станојковиќ, Жарко Трајаноски / Text: Saso Stanojkovic, Zarko Trajanovski

Каталог / Catalog: PDF мк/eng

(Од архивата на Вилиќ Небојша)