Select Page

Фигурацијата на Владимир Георгиевски
Критички осврт (кон самостојната изложба на Владимир Георгиевски, Уметничка галерија, Скопје, мај 1983)

Автор: Владимир Величковски

 

Објавен во Ликовна уметност бр.10/11 (стр. 141–143), Скопје

1985

 

Критички осврт: PDF mk

 

 

>>> Линк до изложбата