Select Page

Фигуративните соопштувања како доминанта
Осврт (кон годишната изложба на ДЛУМ, МСУ, Скопје,1978)

Автор: Соња А(баџиева) Димитрова

Објавен во Комунист, Скопје
01.12.1978

 

Осврт: PDF mk

 

 

>>> Линк до изложбата