Select Page

Ученице Женске гимназије откупиле су за своју школу једну слику г. Мартиноског
Напис
Автор: непознат
Вардар, Скопје
04. 11. 1935
Дигиталната верзија засега е недостапна / The digital version is currently unavailable